Välkommen till

SD Skåne

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Avveckla tvingande nattpass.

I ett initiativärende till regionstyrelsen föreslår SD Region Skåne att tvingande nattpass avvecklas. Det finns en utbredd evidens kring att det inte är hälsosamt att jobba 3-skift. Att behöva ställa om varje vecka till dag, kväll – och nattskift sliter mer på kroppen än vid arbete med renodlade skift. Problem med att få livspusslet att fungera är också […]

läs mer

Förbättra åtgärderna mot hedersrelaterat våld och förtryck

SD Region Skåne föreslår i en motion att ett eget vårdprogram för hedersrelaterat våld och förtryck skapas, samt att en utredning med åtgärdsförslag tillsätts för att kartlägga kunskaps- och utbildningsnivån kring hedersrelaterat våld och förtryck inom Region Skånes verksamheter. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck lyfter i sin årsredovisning för 2021 att det finns ett stort behov av […]

läs mer

Använd ambulanssjukvårdens resurser på rätt sätt.

Sverigedemokraterna föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Skåne arbetar fram en lösning som inte tar ambulanssjukvårdens resurser i anspråk vid behov av bärhjälp vid sjukresor. Skånetrafikens serviceresor har ansvaret för att transportera hem färdigbehandlade patienter från sjukhuset. Om de inte kan slutföra uppdraget kan de kontakta Region Skånes larmcentral/SOS Alarm för att få assistans, […]

läs mer